Zakład Produkcji Cukierniczej „Brześć”

Lokalizacja

87-880 Brześć Kujawski ul. Konarskiego 19

Termin realizacji

luty 2010

 

Szczegóły projektu

  • wykonanie prac fundamentowych
  • wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektu
  • wykonanie konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem i izolacją
  • wykonanie ścian nośnych oraz działowych
  • wykonanie tynków wewnętrznych
  • wykonanie posadzek przemysłowych

Rekomendacje

Firma wykonała powierzone zadanie w sposób fachowy, sprawnie z uwzględnieniem harmonogramów czasowych, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma „REMAK” jest w pełni przygotowana do wykonywania tego typu robót ze względu na wyspecjalizowaną kardę, sprzęt i posiadane doświadczenie.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę „REMAK” potencjalnym Inwestorom jako wiarygodnego i rzetelnego Wykonawcę, który powierzone sobie zadanie wykonuje z należytą starannością i sumiennością.

Szukasz solidnego partnera?