O firmie

Nasza siedziba

Zakład Remontowo-Montażowy "Remak" sp.j.  został zarejestrowany w 1991r. jako spółka cywilna, otrzymując zaświadczenie od PM Włocławka o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 7006/91 z późniejszymi zmianami nr 960 i 961 w 2003r. Adres siedziby: Włocławek, ul. Duninowska 10.
   Firma nasza złożyła stosowne dokumenty do Sądu Rejestrowego w Toruniu o przekształcenie w spółkę jawną wnosząc jako kapitał założycielski w formie nieruchomości o wartości 1 750 000 zł oraz kapitał w środkach trwałych tj. maszyny i urządzenia oraz przedmioty nietrwałe jak elektronarzędzia specjalistyczne i podstawowe o wartości 1 350 000 zł.
Jesteśmy płatnikami podatku VAT z numerem NIP 888-00-03-809. Posiadamy ubezpieczenie- polisę w PZU na okoliczność prowadzonej działalności za ewentualne wyrządzenie szkody podczas wykonywanych prac budowlano montażowych.
Zakład nasz zatrudnia 35-ciu wykwalifikowanych pracowników w zawodach: ślusarz - spawacz, ślusarz - mechanik, montażysta, tokarz - frezer, murarz, malarz, z bagażem doświadczeń nabytych wcześniej pracując w zakładzie specjalizującym się w montażach konstrukcji, wznoszeniu nowych obiektów oraz remontach - modernizacjach.

Do większych zadań, jakie prowadziła nasza firma w okresie swojej działalności należy zaliczyć:

 • modernizacja - przebudowa hal produkcyjnych o pow. 500 - 1000m2 w K.F.F.i L. "NOBILES" z montażem nowych linii produkcyjnych
 • modernizacja hal produkcyjnych o pow. 1000 i 600m2 w RUN CHŁODNIA dla produkcji garmażeryjnej pod wymogi unijne
 • budowa hali magazynowej w "OPAKOFARB" o pow. 500m2
 • obudowa płytą warstwową hal produkcyjnych w "OPAKOFARB" o pow. 1200m2
 • modernizacja pomieszczeń biurowo - socjalnych w "SANITEC - KOŁO" o pow. 600m2
 • budowa hali produkcyjnej o pow. 400m2 w "Lacpol" Piotrków Kujawski
 • budowa hali magazynowo - dystrybucyjnej o pow. 380m2 w "Lacpol" Piotrków Kujawski
 • budowa windy towarowo - osobowej H-23mb dla MPEC
 • budowa komór mroźniczych o pow. 200m2, 50m2 i 40m2 dla firmy "MARLEX"
 • wykonanie zbiorników V- 11 m3 - 2 szt. K.O.- magazynowych glikolu wraz z instalacją załadowczo-rozładowczą dla KFM
 • demontaż linii KERACLEAN - Niemcy, transport i montaż w "SANITEC-KOŁO" Zakład Włocławek
 • montaż linii do modyfikacji tworzyw sztucznych z wszystkimi instalacjami towarzyszącymi dla firmy "A.Schulaman Polska" Zakład Produkcyjny w Płocku
 • modernizacja kadzi o poj. 30 m3, z wykonaniem nowych mieszadeł grabkowych K.O. dla "SANITEC-KOŁO" w Kole.
 • wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, wraz z pracami budowlanymi pod zbiorniki magazynowe V- 100 m3 dla Kompleksu Tworzyw Sztucznych - ANWIL