A comprehensive point of view and flexible attitudes towards the assigned work

A comprehensive point of view and flexible attitudes towards the assigned work

The verified contractor is the key to your success

– We specialize in –

budownictwo przemyslowe

Industrial
building construction

- Warehouse and production halls
- Cold stores
- Commercial buildings
- Other facilities based on contractors' needs

Read more
remonty instalacji przem

Repairs of machines
and installations

- Chemical industry
- Paper industry
- Sugar industry
- Ceramic industry
- Others based on contractors' needs

Read more
konstrukcje stalowe

Steel
constructions

- Paper industry
- Sugar industry
- Ceramic industry
- Others based on contractors' needs

Read more
wynajem sprzętu

Equipment
hiring

-Scissorlifts
-Forklifts
-construction of scarfolding
-Elektrotools

Read more

Industrial
building construction

- Warehouse and production halls
- Cold stores
- Commercial buildings
- Other facilities based on contractors' needs

Read more

Repairs of machines
and installations

- Chemical industry
- Paper industry
- Sugar industry
- Ceramic industry
- Others based on contractors' needs

Read more

Steel
constructions

- Paper industry
- Sugar industry
- Ceramic industry
- Others based on contractors' needs

Read more

Equipment
hiring

-Scissorlifts
-Forklifts
-construction of scarfolding
-Elektrotools

Read more

Do you need a reliable partner?

– Big projects desire quality –

Comprehensive and flexible

Experience gained for many years of practice

The newest technologies

Punctuality and quality

Qualified staff

Solid performance

We have been building for you for over 25 years

– Recommendations –

Realizacja robót przebiegała pomyślnie, pod nadzorem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, gdzie świetnemu przygotowaniu zawodowemu towarzyszy prawidłowa organizacja pracy i jej pełne bezpieczeństwo. Z powierzonych zadań firma “Remak” Sp.J. wywiązała się sprawnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wymogami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Auto-Serwis Tadeusz Pasikowski

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma „Remak” jako generalny wykonawca obiektu sprawdziła się w pełni, a wzorowa organizacja robót pozwoliła na oddanie obiektu w zaplanowanym terminie. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę „Remak” przyszłym Inwestorom jako wiarygodny i rzetelny Wykonawca, który powierzone zadania wykonuje z należytą starannością i jakością.

Lumac Sp.z o.o. Prezes Zarządu mgr Cezary Kwiatowski

Firma wykonała powierzone zadanie w sposób fachowy, sprawnie z uwzględnieniem harmonogramów czasowych, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, że firma “REMAK” jest w pełni przygotowana do wykonywania tego typu robót ze względu na wyspecjalizowaną kardę, sprzęt i posiadane doświadczenie.

“Brześć” Sp.J. Wiesław Sipa

“REMAK” sp.j.

Zakład Usług Remontowo-Montażowych
ul. Duninowska 10
87-800 WŁOCŁAWEK

Kontakt do nas

tel. (54) 4119890
fax. (54) 4119891
tel./fax (54) 2332833

e-mail: remak@remak.pl

Dane

KRS: 0000194791
Regon: P 910004321
NIP: 888-00-03-809